سپرده ها و برداشت ها

روش های پرداخت ما

روش پرداخت حداقل مقدار کمیسیون زمان اجرا*
انتقال بانکی
500 دلار رایگان 1-5 روز کاری واریز کنید
ویزا
100 دلار رایگان فوری واریز کنید
استاد
100 دلار رایگان فوری واریز کنید
استاد
100 دلار رایگان فوری واریز کنید
شبکه گردان
100 دلار 1% فوری واریز کنید
اسکریل
100 دلار 1% فوری واریز کنید
پرداخت
100 دلار از 3.5٪ فوری واریز کنید
fasapay
100 دلار رایگان فوری واریز کنید
بیت کوین
100 دلار رایگان فوری واریز کنید
بهترین پول
100 دلار رایگان فوری واریز کنید
بهترین پول
100 دلار 1% فوری واریز کنید
روش پرداخت
انتقال بانکی
ویزا
استاد
استاد
شبکه گردان
skril
پرداخت
fasapay
بیت کوین
بهترین پول
روش پرداخت حداقل مقدار کمیسیون زمان اجرا*
انتقال بانکی
100 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
ویزا
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
استاد
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
استاد
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
شبکه گردان
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
اسکریل
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
پرداخت
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
fasapay
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
بیت کوین
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
بهترین پول
10 دلار رایگان 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
بهترین پول
50 دلار 3% 1-24 ساعت برای تکمیل فرآیند کنار کشیدن
روش پرداخت
انتقال بانکی
ویزا
استاد
استاد
شبکه گردان
skril
پرداخت
fasapay
بیت کوین
بهترین پول

*تراکنش‌های سپرده و برداشت باید توسط تیم عملیاتی ما بررسی و تأیید شود، که ممکن است تا 24 ساعت طول بکشد. لطفاً برای نقل و انتقالات خود برنامه ریزی کنید.

*اگر سؤالی در رابطه با واریز و برداشت وجوه دارید، لطفاً با ما در [email protected] تماس بگیرید یا از طریق پورتال مشتری یک بلیط ایجاد کنید یا می‌توانید خط مشی سپرده و برداشت ما را نیز بخوانید.

سلب مسئولیت: این صفحه با استفاده از Google Translation Cloud ترجمه شده است. ما از هرگونه خطا یا حذفی که ممکن است در طول ترجمه خودکار رخ داده باشد عذرخواهی می کنیم.