معرفی کارگزار (IB)

شریک BelleoFX شوید و تخفیف روزانه دریافت کنید.
امروز به برنامه IB ما بپیوندید!

ساخت IB های ما

تا 25 دلار در هر لات تبدیل به IB شوید
5000 دلار + در ماه IB شوید

چگونه کار می کند

1
ثبت نام
در فرم زیر و خود ثبت نام کنید
مدیر حساب با شما تماس خواهد گرفت.
2
معرفی کنید
دوستان خود را به BelleoFX معرفی کنید
با یک پیوند شریک منحصر به فرد ارائه شده به شما.
3
کسب کردن
مشتریان معامله می کنند و شما دریافت می کنید
تخفیفات روزانه شما
4
مسیر
به طور خودکار ارجاع شده خود را ردیابی کنید
مشتریان در پورتال امن IB
IB شوید

چگونگی عضویت؟

به سادگی فرم تماس را پر کنید
و ما آن را از اینجا خواهیم گرفت!

سلب مسئولیت: این صفحه با استفاده از Google Translation Cloud ترجمه شده است. ما از هرگونه خطا یا حذفی که ممکن است در طول ترجمه خودکار رخ داده باشد عذرخواهی می کنیم.