انواع حساب ها

BelleoFX انواع حساب های تجاری را برای معامله گران تازه کار و حرفه ای ارائه می دهد.
حساب تجاری خود را انتخاب کنید و از امروز تجارت آنلاین را شروع کنید!
انواع حساب ها
استاندارد حساب تعویض حساب رایگان گسترش حساب صفر حساب PRO اکانت تبلیغاتی 100% پاداش حساب PAMM
پلت فرم معاملاتی متاتریدر 5 متاتریدر 5 متاتریدر 5 متاتریدر 5 متاتریدر 5 متاتریدر 5
حداقل سپرده 50 دلار 1000 دلار 1000 دلار 10000 دلار 500 دلار 2000 دلار
نوع پخش شناور شناور شناور شناور شناور شناور
گسترش از 1.2 پیپ 1.5 پیپ 0 پیپ 0 پیپ 1.8 پیپ 1 پیپ
کمیسیون خیر خیر از 15 دلار / لات 5 دلار / لات خیر خیر
مبادله آره خیر آره آره آره آره
قدرت نفوذ 1:500 برای ارزها
(1:100 برای ZARJPY)
1:200 برای فلزات
1:100 برای انرژی ها
1:50 برای شاخص ها
1:25 برای ارزهای دیجیتال
1:500 برای ارزها
(1:100 برای ZARJPY)
1:200 برای فلزات
1:100 برای انرژی ها
1:50 برای شاخص ها
1:25 برای ارزهای دیجیتال
1:500 برای ارزها
(1:100 برای ZARJPY)
1:200 برای فلزات
1:100 برای انرژی ها
1:50 برای شاخص ها
1:25 برای ارزهای دیجیتال
1:200 برای ارزها
(1:100 برای ZARJPY)
1:100 برای فلزات
1:100 برای انرژی ها
1:50 برای شاخص ها
1:25 برای ارزهای دیجیتال
1:200 برای ارزها
(1:100 برای ZARJPY)
1:100 برای فلزات
1:100 برای انرژی ها
1:50 برای شاخص ها
1:25 برای ارزهای دیجیتال
1:200 برای ارزها
(1:100 برای ZARJPY)
1:100 برای فلزات
1:100 برای انرژی ها
1:50 برای شاخص ها
1:25 برای ارزهای دیجیتال
حداقل حجم 0.01 لات 0.01 لات 0.01 لات 0.01 لات 0.01 لات 0.01 لات
سطح توقف 30% 30% 30% 30% 30% 30%
مارجین فراخوان 50% 50% 50% 50% 50% 50%
مشاوران متخصص آره آره آره آره آره آره

می خواهم صحبت کنم؟
درخواست تماس مجدد!

سلب مسئولیت: این صفحه با استفاده از Google Translation Cloud ترجمه شده است. ما از هرگونه خطا یا حذفی که ممکن است در طول ترجمه خودکار رخ داده باشد عذرخواهی می کنیم.