Trở thành bậc thầy về giao dịch chỉ số với BelleoFX Go!

Khai thác sức mạnh của chỉ số tiền tệ để nâng cao chiến lược giao dịch của bạn. Tìm hiểu những hiểu biết chuyên môn của chúng tôi và luôn dẫn đầu trên thị trường ngoại hối.
Bắt đầu giao dịch ngay
Chọn yêu thích của bạn
Chỉ số để giao dịch
Biểu tượng
Tiền tệ
Quy mô hợp đồng
Đòn bẩy
Chữ số
Khối lượng tối thiểu
AUS200
AUD
1
1:200
2
0,01
CHINA50
USD
1
1:200
0
0,01
BVSPX
BRL
1
1:20
2
0,01
EUSTX50
EUR
1
1:200
2
0,01
FRA40
EUR
1
1:200
2
0,01
GER40
HKD
10
1:200
2
0,01
Tại sao khách hàng từ hơn 72 quốc gia chọn BelleoFX
Các loại tài khoản linh hoạt
Các loại tài khoản linh hoạt
Thực thi cực nhanh
Thực thi cực nhanh
Quy trình giới thiệu dễ dàng
Quy trình tham gia dễ dàng
Được cấp phép & được quản lý
Được cấp phép và quản lý
Nền tảng giao dịch tốt nhất
Nền tảng giao dịch tốt nhất
Đa dạng sản phẩm
Sản phẩm đa dạng
Muốn nói chuyện không?
Yêu cầu gọi lại!

Chúng tôi đồng ý

image: Bank Transfer
image: visa
image: mastercard
image: maestro
image: neteller
image: skril
image: payop
image: fasapay
image: bitcoin
image: pm
image: sticpay
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này đã được dịch bằng Google Translation Cloud. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào có thể xảy ra trong quá trình dịch tự động.