ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trên đó) cho bạn biết các điều khoản sử dụng mà bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi (trang web của chúng tôi), cho dù với tư cách là khách hay người dùng đã đăng ký. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi (Trang web), bạn cho biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie, thông báo, tuyên bố từ chối trách nhiệm và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác hoặc các tuyên bố khác do chúng tôi ban hành hoặc ủy quyền có trên trang web ( gọi chung là Điều khoản). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc với các Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin về chúng tôi

BelleoFX (tên giao dịch của Belleo Markets), được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Cộng hòa Mauritius với giấy phép Đại lý Đầu tư GB21027167, có văn phòng đăng ký tại Tầng 6, Tòa nhà Ken Lee, 20 Edith Cavell St, Port Louis, Mauritius.

Truy cập trang web của chúng tôi

Việc truy cập vào trang web của chúng tôi được cho phép tạm thời và chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi dịch vụ chúng tôi cung cấp trên trang web của mình mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà trang web của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần trên trang web của chúng tôi hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi đối với những người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng nào, dù do bạn chọn hay do chúng tôi phân bổ, bất kỳ lúc nào, nếu theo quan điểm của chúng tôi, bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các điều khoản sử dụng này và người dùng sẽ được thông báo cho phù hợp.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần quyền truy cập của bạn vào Trang web vào bất kỳ lúc nào mà theo ý kiến của chúng tôi, có những lo ngại về việc sử dụng không hợp lý, bảo mật hoặc truy cập trái phép hoặc khi bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này; hoặc chặn hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, xóa cài đặt mặc định của bạn hoặc một phần trong đó mà không cần thông báo trước cho bạn.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các quy định sau
 • Bạn có trách nhiệm thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và họ tuân thủ chúng.
 • Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của chúng tôi và trong tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.
 • Bạn có thể in một bản sao và có thể tải xuống các đoạn trích của bất kỳ trang nào từ trang web của chúng tôi để bạn tham khảo cá nhân và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn đến tài liệu được đăng trên trang web của chúng tôi.
 • Bạn không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.
 • Tư cách của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp nào được xác định) với tư cách là tác giả của tài liệu trên trang web của chúng tôi phải luôn được thừa nhận.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có giấy phép từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.
 • Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy mọi bản sao tài liệu bạn đã tạo.
 • Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế để truyền tải hoặc thực hiện việc gửi bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác. o Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc gian lận hoặc có bất kỳ mục đích hoặc tác động trái pháp luật hoặc gian lận nào.
 • Để truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu khuyến mãi nào không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác.
 • Để cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, ngựa trojan, sâu, bom hẹn giờ, trình ghi thao tác gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng.
Dựa vào thông tin được đăng

Bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang web của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về việc nên tin cậy vào đâu. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự tin cậy nào đối với các tài liệu đó của bất kỳ khách truy cập nào vào trang web của chúng tôi hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

Trang web của chúng tôi thay đổi thường xuyên

Chúng tôi mong muốn cập nhật trang web của mình thường xuyên và có thể thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể đình chỉ quyền truy cập vào trang web của mình hoặc đóng nó vô thời hạn.

Bất kỳ tài liệu, nội dung hoặc tài liệu pháp lý nào trên trang web của chúng tôi đều có thể lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật những tài liệu đó.

Trách nhiệm của chúng tôi

Tài liệu hiển thị trên trang web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hoặc bảo đảm nào về tính chính xác của nó. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm công ty của chúng tôi và các bên thứ ba có liên hệ với chúng tôi, loại trừ rõ ràng:

Tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được ngụ ý theo quy chế, luật chung hoặc luật công bằng.

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả mà bất kỳ người dùng nào phải chịu liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với nó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với:

 • mất thu nhập hoặc doanh thu;
 • mất kinh doanh;
 • mất lợi nhuận hoặc hợp đồng;
 • mất khoản tiết kiệm dự kiến;
 • mất dữ liệu;
 • mất thiện chí;
 • lãng phí thời gian quản lý hoặc văn phòng; và đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, dù phát sinh như thế nào và do vi phạm hợp đồng hoặc do nguyên nhân khác gây ra, ngay cả khi có thể thấy trước, với điều kiện là điều kiện này không ngăn cản các yêu cầu bồi thường về mất mát hoặc thiệt hại đối với tài sản hữu hình của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác về tổn thất tài chính trực tiếp không bị loại trừ bởi bất kỳ danh mục nào nêu trên.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi, cũng như trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc xuyên tạc hoặc xuyên tạc mang tính gian lận đối với một vấn đề cơ bản, cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Thông tin về bạn và những lần bạn truy cập vào trang web của chúng tôi

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của chúng tôi. Xin lưu ý rằng khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trang web của chúng tôi cũng sử dụng cookie.
Do đó, bạn nên tham khảo Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của chúng tôi, nơi chúng tôi mô tả chi tiết hơn, cùng với những nội dung khác, cách chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cũng như quyền bảo vệ dữ liệu của bạn.
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng Công ty của chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và qua đây bạn đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp là chính xác và hợp lệ.

Giao dịch được kết thúc thông qua trang web của chúng tôi

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin được hình thành thông qua trang web của chúng tôi hoặc do các lượt truy cập của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện riêng trong thỏa thuận tài khoản của chúng tôi với bạn.

Tải tài liệu lên trang web của chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn sử dụng một tính năng cho phép bạn tải tài liệu lên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng mọi đóng góp như vậy đều tuân thủ các tiêu chuẩn đó và bạn bồi thường cho chúng tôi nếu có bất kỳ vi phạm nào về bảo đảm đó.

Đóng góp cho trang web của chúng tôi không được:
 • chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng bất kỳ người nào.
 • chứa bất kỳ tài liệu nào tục tĩu, xúc phạm, hận thù hoặc kích động.
 • quảng bá tài liệu khiêu dâm.
 • thúc đẩy bạo lực.
 • thúc đẩy sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu nào của bất kỳ người nào khác.
 • có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.
 • được thực hiện để vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo mật.
 • thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp.
 • đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây khó chịu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 • có khả năng quấy rối, khó chịu, gây bối rối, báo động hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.
 • được sử dụng để mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào.
 • tạo ấn tượng rằng chúng xuất phát từ chúng ta, nếu không phải như vậy.
 • ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động trái pháp luật nào chẳng hạn như (chỉ mang tính chất ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc lạm dụng máy tính.

Bất kỳ tài liệu nào bạn tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng bất kỳ tài liệu nào bạn đăng hoặc tải lên trang web của chúng tôi đều vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền điều tra các khiếu nại và/hoặc báo cáo các hành vi vi phạm Điều khoản và thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi có thể cho là phù hợp, bao gồm nhưng không

giới hạn trong việc báo cáo bất kỳ hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp nào cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp

quan chức, cơ quan quản lý hoặc các bên khác, nếu có, và tiết lộ cho họ bất kỳ thông tin nào cần thiết hoặc phù hợp trong các trường hợp liên quan đến hồ sơ người dùng, địa chỉ email và IP, lịch sử sử dụng, tài liệu đã đăng và thông tin giao thông.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác đăng trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ tài liệu hoặc bài đăng nào bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nếu theo quan điểm của chúng tôi, tài liệu đó không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được đặt ra trong chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi.

Dịch vụ tương tác

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác trên trang web của mình (dịch vụ tương tác).

Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ dịch vụ tương tác nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, nếu dịch vụ đó được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm cả con người hay kỹ thuật). Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh giá mọi rủi ro có thể xảy ra đối với người dùng (và đặc biệt là đối với trẻ em) từ bên thứ ba khi họ sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào được cung cấp trên trang web của chúng tôi và trong từng trường hợp, chúng tôi sẽ quyết định xem việc sử dụng kiểm duyệt có phù hợp hay không. dịch vụ liên quan (bao gồm cả loại hình kiểm duyệt sẽ sử dụng) trước những rủi ro đó. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, giám sát hoặc kiểm duyệt bất kỳ dịch vụ tương tác nào chúng tôi cung cấp trên trang web của mình và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý của mình đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào trái với tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi. , cho dù dịch vụ có được kiểm duyệt hay không.

Việc trẻ vị thành niên sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào của chúng tôi đều phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ cho phép con mình sử dụng dịch vụ tương tác rằng điều quan trọng là họ phải trao đổi với con mình về sự an toàn khi trực tuyến vì sự kiểm duyệt không phải là điều dễ dàng. Trẻ vị thành niên đang sử dụng bất kỳ dịch vụ tương tác nào cũng phải được biết về những rủi ro tiềm ẩn đối với họ. Công ty bị cấm cung cấp dịch vụ cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Khi chúng tôi kiểm duyệt một dịch vụ tương tác, thông thường chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phương tiện liên hệ với người điều hành nếu có mối lo ngại hoặc khó khăn phát sinh.

Virus, hack và các hành vi phạm tội khác

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi bằng cách tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Nếu vi phạm điều khoản này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Công ước về Tội phạm mạng. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi-rút hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc đến việc bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Đình chỉ và chấm dứt

Chúng tôi sẽ tùy ý xác định xem liệu bạn có vi phạm các điều khoản này hay không khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Khi xảy ra vi phạm chính sách này, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là phù hợp.

Việc không tuân thủ các điều khoản này sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc chúng tôi thực hiện tất cả hoặc bất kỳ hành động nào sau đây:

 • Rút lại ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền sử dụng trang web của chúng tôi.
 • Xóa ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ bài đăng hoặc tài liệu nào bạn tải lên trang web của chúng tôi.
 • Đưa ra cảnh báo cho bạn
 • Các thủ tục pháp lý chống lại bạn để yêu cầu hoàn trả mọi chi phí trên cơ sở bồi thường (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí hành chính và pháp lý hợp lý) phát sinh từ hành vi vi phạm.
 • Hành động pháp lý tiếp theo chống lại bạn.
 • Việc tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật khi chúng tôi cảm thấy cần thiết.

Chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện nhằm đáp lại hành vi vi phạm các điều khoản này. Các phản hồi được mô tả trong chính sách này không bị giới hạn và chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

Liên kết đến trang web của chúng tôi

Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách gợi ý bất kỳ hình thức liên kết nào , sự chấp thuận hoặc chứng thực từ phía chúng tôi nếu không tồn tại.

Bạn không được thiết lập liên kết với tên thương hiệu BelleoFX của chúng tôi hoặc tên hợp pháp của công ty chúng tôi, chẳng hạn như Belleo Markets hoặc bất kỳ tên nào khác của các công ty thuộc tập đoàn thương hiệu BelleoFX.

Khách hàng không được phép sử dụng và đề cập đến tên thương hiệu, tên công ty, nhân viên hoặc tên nhóm quản lý của chúng tôi để viết đánh giá tại bất kỳ trang web hoặc tài khoản mạng xã hội nào dưới bất kỳ hình thức nội dung nào.

Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc quyền sở hữu của bạn.

Trang web của chúng tôi không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, bạn cũng không thể tạo liên kết đến bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh với các tiêu chuẩn được nêu trong phần tải tài liệu lên trang web của chúng tôi ở trên.

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi ngoài những tài liệu được nêu ở trên, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới [email protected]

Liên kết từ trang web của chúng tôi

Khi trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Mọi khiếu nại hoặc thắc mắc liên quan đến liên kết đến các trang web khác hoặc các tài nguyên do bên thứ ba cung cấp phải được chuyển đến bên thứ ba. Công ty không chịu trách nhiệm liên hệ với các trang web khác hoặc nhà cung cấp tài nguyên bên thứ ba thay mặt cho người dùng. Công ty không chịu trách nhiệm về các hoạt động xử lý của các trang web bên thứ ba đó và chuyển hướng người dùng đến các thông báo về quyền riêng tư và chính sách liên quan của bên thứ ba đó.

Nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ

Belleo Markets, hoạt động dưới tên giao dịch BelleoFX, là chủ sở hữu Bản quyền trong các trang và màn hình hiển thị trang web này cũng như trong thông tin và tài liệu trong đó cũng như cách sắp xếp của chúng, trừ khi có quy định khác. Belleo Markets giữ độc quyền hoặc giấy phép sử dụng hoặc bất kỳ giấy phép nào khác cho tất cả các loại tên thương mại và nhãn hiệu có và/hoặc xuất hiện trên trang web này.

Các biến thể

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đã thực hiện vì chúng ràng buộc bạn. Một số quy định trong các điều khoản sử dụng này cũng có thể được thay thế bằng các quy định hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

Mối quan tâm của bạn

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với [email protected]

Bằng cách truy cập trang web www.BelleoFX.com và bất kỳ trang nào được liên kết tới đó (https://pa.belleofx.com/en/login) , v.v., tôi đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện như được mô tả ở trên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này đã được dịch bằng Google Translation Cloud. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào có thể xảy ra trong quá trình dịch tự động.