Chính sách bảo mật

Là một phần trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng và khách hàng tiềm năng để cung cấp cho họ các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo rằng chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của họ khi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này cũng như khi cung cấp cho họ các thông tin tương ứng.

Giới thiệu

Quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi và chính sách của chúng tôi là bảo vệ và tôn trọng tính bảo mật của thông tin cũng như quyền riêng tư của các cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này quy định cách Belleofx Global Limited (“Công ty” hoặc “Belleofx Global”) thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nhận được từ bạn hoặc bên thứ ba liên quan đến việc chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc chúng tôi thu thập từ đó. việc bạn sử dụng các dịch vụ và/hoặc trang web của chúng tôi (ví dụ: www,belleofx.com) và/hoặc bất kỳ trang web và ứng dụng liên quan nào khác, bao gồm cả Khu vực Thành viên của Công ty, cùng với những trang web khác. Chính sách quyền riêng tư cũng thông báo cho bạn về các quyền của bạn đối với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được xem xét thường xuyên để đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ và công nghệ mới, những thay đổi đối với hoạt động và thông lệ kinh doanh của chúng tôi đều được xem xét, cũng như luôn tuân thủ môi trường pháp lý đang thay đổi. Mọi thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư gần đây nhất của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu bạn là nhân viên hiện tại và/hoặc cựu nhân viên của Công ty, người xin việc, nhà thầu của Công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng liên quan đến hợp đồng lao động hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn .

Chúng ta là ai?

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các hoạt động xử lý do Belleofx Global thực hiện đối với dữ liệu cá nhân của khách hàng/khách hàng tiềm năng, khách truy cập trang web và nhân viên của mình. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web do bất kỳ tổ chức nào khác và/hoặc bên thứ ba khác điều hành.

 • Belleofx Global Limited được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (“IFSC”) theo giấy phép số 60/354/TS/20, có trụ sở đăng ký tại 305, Griffith Corporate Center PO Box 1510, Beachmont, Kingstown St. Vincent và Grenadines
 • Belleofx Global Limited là một phần của Tập đoàn Belleofx. Mỗi thực thể của Tập đoàn Belleofx có Chính sách quyền riêng tư riêng. Các tổ chức đó vận hành trang web của riêng họ và do đó, nếu bạn muốn tìm hiểu về cách các tổ chức đó xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo các điều khoản về quyền riêng tư tương ứng của họ có thể tìm thấy trên các trang web cụ thể của họ.
 • Công ty tôn trọng quyền riêng tư của bất kỳ người dùng nào truy cập (các) trang web của mình và do đó, Công ty cam kết thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ mọi khách hàng, người đăng ký và khách truy cập trang web hiện tại hoặc tương lai..
 • Công ty lưu giữ dữ liệu cá nhân của bất kỳ khách hàng/khách hàng tiềm năng nào theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chúng tôi có sẵn các biện pháp và quy trình kỹ thuật và tổ chức cần thiết và phù hợp để đảm bảo rằng thông tin của bạn luôn được bảo mật. Chúng tôi thường xuyên đào tạo và nâng cao nhận thức cho tất cả nhân viên của mình về tầm quan trọng của việc duy trì, bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi rất coi trọng việc vi phạm quyền riêng tư của cá nhân và sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật thích hợp, bao gồm cả việc sa thải khi cần thiết. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký làm người dùng (các) trang web của Công ty và/hoặc dịch vụ của Công ty được phân loại là thông tin đã đăng ký và được bảo vệ theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể truy cập thông tin đã đăng ký của mình sau khi đăng nhập vào Khu vực Thành viên bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn chọn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của bạn chỉ có bạn biết và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Thông tin đã đăng ký được lưu trữ an toàn ở một vị trí an toàn và chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin đó thông qua tên người dùng và mật khẩu. Tất cả thông tin cá nhân được chuyển đến Công ty qua kết nối SSL 128 bit an toàn và do đó, tất cả các biện pháp cần thiết đều được thực hiện để ngăn chặn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin nào như vậy. Thông tin cá nhân cung cấp cho Công ty không được phân loại là thông tin đã đăng ký cũng được lưu giữ ở nơi an toàn và chỉ những người có thẩm quyền mới có thể truy cập được thông qua tên người dùng và mật khẩu.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Để mở tài khoản với chúng tôi, trước tiên bạn phải điền và gửi mẫu đơn đăng ký cho chúng tôi bằng cách điền các thông tin được yêu cầu. Bằng cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký này, bạn được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để cho phép Công ty đánh giá đơn đăng ký của bạn và tuân thủ các quy tắc và quy định có liên quan. Thông tin bạn cung cấp cũng có thể được Công ty sử dụng để thông báo cho bạn về các dịch vụ của Công ty.

Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm:

 • tên đầy đủ, địa chỉ cư trú và chi tiết liên lạc (ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại, fax, v.v.);
 • thông tin về thu nhập và sự giàu có của bạn, bao gồm thông tin chi tiết về bạn và nguồn tiền, tài sản và nợ, thông tin tài khoản ngân hàng, báo cáo giao dịch, thông tin FATCA và CRS và báo cáo tài chính;
 • Chi tiết nghề nghiệp và việc làm.
 • thông tin xác minh, bao gồm thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe (ví dụ cũng bao gồm thông tin cơ bản mà chúng tôi nhận được về bạn từ hồ sơ công khai hoặc từ các tổ chức khác không liên kết với chúng tôi); hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng khác như số nhận dạng và/hoặc số đăng ký Hộ chiếu/Thuế;.

Chúng tôi có được thông tin này theo một số cách thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông qua bất kỳ trang web, ứng dụng nào, ứng dụng mở tài khoản, biểu mẫu đăng ký demo, biểu mẫu đăng ký hội thảo trên web, đăng ký nhận cập nhật tin tức và từ thông tin được cung cấp trong quá trình truyền thông dịch vụ khách hàng đang diễn ra. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như thông qua các nguồn công khai. Chúng tôi cũng lưu giữ hồ sơ về hành vi giao dịch của bạn, bao gồm hồ sơ liên quan đến những điều sau:.

Chúng tôi cũng lưu giữ hồ sơ về hành vi giao dịch của bạn, bao gồm hồ sơ về:

 • sản phẩm bạn giao dịch với chúng tôi và hiệu suất của chúng;
 • dữ liệu lịch sử về các giao dịch và đầu tư bạn đã thực hiện bao gồm số tiền đầu tư;
 • sở thích của bạn đối với một số loại sản phẩm và dịch vụ nhất định.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho ai?

Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân khác một cách tự nguyện (ví dụ: thông qua nghiên cứu hoặc khảo sát thị trường). Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin chúng tôi cần để đáp ứng yêu cầu của bạn về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, chúng tôi có thể không cung cấp được cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi có thể ghi lại mọi thông tin liên lạc, điện tử, qua điện thoại, trực tiếp hoặc bằng cách khác mà chúng tôi có với bạn liên quan đến các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn và mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn. Những bản ghi âm này sẽ là tài sản duy nhất của chúng tôi và sẽ là bằng chứng về việc liên lạc giữa chúng ta. Những cuộc trò chuyện qua điện thoại như vậy có thể được ghi âm mà không sử dụng âm thanh cảnh báo hoặc bất kỳ thông báo nào khác. Hơn nữa, nếu bạn ghé thăm bất kỳ văn phòng hoặc cơ sở nào của chúng tôi, chúng tôi có thể có camera quan sát để ghi lại hình ảnh của bạn

 • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của mình, cũng như thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dựa trên mối quan hệ hợp đồng với khách hàng của chúng tôi (tức là để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi). Ngoài ra, việc xử lý dữ liệu cá nhân diễn ra để có thể hoàn tất các thủ tục tiếp nhận/chấp nhận của khách hàng của chúng tôi.
 • Có một số nghĩa vụ pháp lý bắt nguồn từ các luật liên quan mà chúng ta phải tuân theo cũng như các yêu cầu theo luật định (ví dụ: luật chống rửa tiền, luật dịch vụ tài chính, luật công ty, luật về quyền riêng tư và luật thuế). Ngoài ra còn có nhiều cơ quan giám sát khác nhau mà chúng ta phải tuân theo luật pháp và quy định (ví dụ IFSC). Các nghĩa vụ và yêu cầu đó áp đặt lên chúng tôi các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để kiểm tra tín dụng, xác minh danh tính, xử lý thanh toán, tuân thủ lệnh của tòa án, luật thuế hoặc các nghĩa vụ báo cáo khác và kiểm soát chống rửa tiền.
 • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để bảo vệ lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Lợi ích hợp pháp là khi chúng tôi có lý do kinh doanh hoặc thương mại để sử dụng thông tin của bạn. Mặc dù vậy, nó không được đi ngược lại một cách bất công những gì đúng đắn và tốt nhất cho bạn. Ví dụ về các hoạt động xử lý như vậy bao gồm:
 • Việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn (ngoài các lý do được mô tả hoặc ngụ ý trong chính sách này khi không cần có sự đồng ý của bạn). Bạn có thể thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào; tuy nhiên, mọi hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân trước khi nhận được yêu cầu thu hồi của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Để đánh giá sự phù hợp của dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi đối với Khách hàng
 • Để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ hoặc thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để xem xét các nhu cầu hiện tại của bạn
 • Để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, đồng thời phát triển và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mới
 • Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc thông qua khảo sát khách hàng để giúp chúng tôi cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách này để cố gắng đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất khi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và tiếp tục dẫn đầu thị trường trong ngành dịch vụ tài chính.

Chúng tôi có thể cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành, lệnh của tòa án hoặc quy trình tư pháp khác hoặc các yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào. Chúng tôi làm điều này không chỉ để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình mà còn vì việc làm như vậy có thể mang lại lợi ích hợp pháp cho chúng tôi.

Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn bản khảo sát như một phần trong quy trình phản hồi của khách hàng. Lợi ích chính đáng của chúng tôi là yêu cầu phản hồi như vậy để cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm của mình ở tiêu chuẩn cao nhất. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tham gia vào các cuộc khảo sát khác và nếu bạn đồng ý tham gia vào các cuộc khảo sát khác, chúng tôi sẽ dựa vào sự đồng ý của bạn để sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập như một phần của cuộc khảo sát đó. Tất cả các câu trả lời cho bất kỳ cuộc khảo sát nào chúng tôi gửi cho dù là phản hồi của khách hàng hay không sẽ được tổng hợp và cá nhân hóa trước khi kết quả khảo sát được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào..

Khi nào và bằng cách nào chúng tôi có được sự đồng ý của bạn?

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều cơ sở xử lý hợp pháp (“Cơ sở hợp pháp”) tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn.

 • Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều cơ sở xử lý hợp pháp (“Cơ sở hợp pháp”) tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn.
 • Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định
 • Để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
 • Trong trường hợp việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn không thuộc một trong ba cơ sở hợp pháp này, chúng tôi cần có sự đồng ý của bạn. Sự đồng ý đó sẽ được bạn tự do đưa ra và bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này hoặc bằng cách hủy đăng ký khỏi danh sách email.

Chuyển khoản ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu cho các công ty khác của Tập đoàn Belleofx cũng như các nhà cung cấp dịch vụ (tức là nhà xử lý), những người thay mặt chúng tôi tham gia. Trong phạm vi chúng tôi chuyển thông tin của bạn ra ngoài EEA, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển giao là hợp pháp và các nhà xử lý ở quốc gia thứ ba có nghĩa vụ tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu hoặc luật tương đương của các quốc gia khác và cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp liên quan đến đến việc chuyển dữ liệu của bạn theo Điều 46 của GDPR. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cho các đơn vị xử lý ở Hoa Kỳ, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hiện hành, các quy tắc ràng buộc của công ty, Chương trình bảo vệ quyền riêng tư giữa EU-Hoa Kỳ hoặc bất kỳ điều khoản tương đương nào khác hiện hành sắp xếp.

Theo quan điểm trên, thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi nhân viên của Tập đoàn Belleofx hoạt động bên ngoài EEA, những người làm việc cho chúng tôi, một thực thể khác của Tập đoàn Belleofx hoặc cho một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Những nhân viên như vậy có thể tham gia vào việc thực hiện các yêu cầu của bạn, xử lý chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ và xử lý này. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. .

Bánh quy

Cookie Internet là những mẩu dữ liệu nhỏ được gửi từ (các) trang web của chúng tôi tới trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn khi sử dụng (các) trang web của chúng tôi và chúng có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp và hiệu quả hơn trên (các) trang web của chúng tôi, bao gồm cả việc trình bày các trang web của chúng tôi theo nhu cầu hoặc sở thích của bạn.

Cookie thường được sử dụng trên nhiều trang web trên internet và bạn có thể chọn xem có chấp nhận cookie hay không và cách thức chấp nhận bằng cách thay đổi tùy chọn và tùy chọn trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể không truy cập được một số phần trên (các) trang web của chúng tôi nếu bạn chọn tắt tính năng chấp nhận cookie trong trình duyệt của mình, đặc biệt là trong Khu vực Thành viên của Công ty và các phần bảo mật khác trên (các) trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên bật chấp nhận cookie để hưởng lợi từ tất cả các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi sử dụng cookie cho các tính năng tiếp thị lại để cho phép chúng tôi tiếp cận với những người dùng trước đây đã truy cập (các) trang web của chúng tôi và thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Theo định kỳ, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google và AdRoll, để hiển thị quảng cáo của chúng tôi qua internet cho bạn, dựa trên việc bạn sử dụng (các) trang web của chúng tôi trước đây. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie cụ thể này bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google và trang từ chối DoubleClick hoặc khi họ cập nhật các tiện ích đó sau này.

Nếu bạn muốn có một bản sao của các thỏa thuận đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ bên dưới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Công ty có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của các quy tắc và quy định và khi Công ty tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và/hoặc tuân thủ mọi thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án, quy trình pháp lý được phục vụ hoặc theo quy định của chính phủ, liên chính phủ hoặc các quy định khác. cơ quan quản lý. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc mất thông tin cá nhân hoặc trên (các) trang web của Công ty mà Công ty không có quyền truy cập hoặc kiểm soát. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép thông tin cá nhân của bạn do sử dụng sai hoặc đặt sai mật khẩu, sự can thiệp bất cẩn hoặc ác ý và/hoặc do bạn hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bạn hoặc người được bạn ủy quyền (cho dù đó là sự ủy quyền có được cho phép theo các điều khoản trong mối quan hệ pháp lý của chúng tôi với bạn hay không).

Những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này

Công ty có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của các quy tắc và quy định và khi Công ty tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và/hoặc tuân thủ mọi thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án, quy trình pháp lý được phục vụ hoặc theo quy định của chính phủ, liên chính phủ hoặc các quy định khác. cơ quan quản lý. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng sai hoặc mất thông tin cá nhân hoặc trên (các) trang web của Công ty mà Công ty không có quyền truy cập hoặc kiểm soát. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép thông tin cá nhân của bạn do sử dụng sai hoặc đặt sai mật khẩu, sự can thiệp bất cẩn hoặc ác ý và/hoặc do bạn hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bạn hoặc người được bạn ủy quyền (cho dù đó là sự ủy quyền có được cho phép theo các điều khoản trong mối quan hệ pháp lý của chúng tôi với bạn hay không).

Nếu bạn có khiếu nại

Nếu bạn có quan ngại về bất kỳ khía cạnh nào trong thực tiễn bảo mật của chúng tôi, bạn có thể gửi khiếu nại. Việc này sẽ được xử lý kịp thời. Để khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ Khiếu nạ[email protected].

Bank Wire Transfer Payment Method
Visa Card Payment Method
Master Card Payment Method
Fasapay Payment Method
BTC Payment Method
Perfect Money Payment Method
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này đã được dịch bằng Google Translation Cloud. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào có thể xảy ra trong quá trình dịch tự động.