Cảnh báo rủi ro

Tiết lộ Rủi ro này nhằm thông báo cho bạn về những rủi ro tồn tại trong hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính. Bạn phải nhận ra rằng những rủi ro này kéo theo nguy cơ mất tiền khi giao dịch. Việc tiết lộ này mang tính chất cung cấp thông tin và không được coi là danh sách tất cả các rủi ro có thể xảy ra.

1. Sử dụng đòn bẩy

1.1 Trong giao dịch ký quỹ, đòn bẩy có thể có tác động đáng kể đến tài khoản giao dịch của bạn ngay cả khi có những thay đổi nhỏ về tỷ giá hối đoái và giá công cụ. Bạn phải hiểu rằng nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại với các vị thế mở của bạn thì khả năng bạn mất khoản tiền gửi ban đầu và các khoản tiền khác nhằm duy trì các vị thế mở của bạn là rất cao. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tiền của mình và chịu trách nhiệm về các rủi ro.

2. Tính không ổn định của các công cụ tài chính

2.1 Giá của hầu hết các công cụ được giao dịch trên thị trường tài chính có thể thay đổi đáng kể trong một ngày, điều này có thể mang lại cho bạn lợi nhuận cũng như thua lỗ

3. Rủi ro kỹ thuật

3.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính phát sinh từ sự cố trong hệ thống điện tử, liên lạc hoặc thông tin của bạn.

3.2 Khi làm việc với thiết bị đầu cuối của khách hàng, bạn phải chịu những rủi ro phát sinh từ:

  1. A. Lỗi trong thiết bị, phần mềm và kết nối của bạn.
  2. B. Lỗi trong cài đặt thiết bị đầu cuối máy khách của bạn.
  3. C. Không cập nhật kịp thời phiên bản thiết bị đầu cuối máy khách của bạn.
  4. D. Bạn không tuân theo hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối của khách hàng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi xảy ra trong hoạt động của thiết bị đầu cuối của khách hàng và sẽ không bồi thường tổn thất do lỗi trong hoạt động của thiết bị đầu cuối của khách hàng vì chúng tôi có quyền không độc quyền sử dụng hệ thống giao dịch MetaTrader (thiết bị đầu cuối của khách hàng) cho một mục đích cụ thể và không có quyền cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

4. Rủi ro thị trường

4.1 Bạn đồng ý rằng nếu điều kiện thị trường trở nên bất thường, thời gian cần thiết để xử lý lệnh và hướng dẫn của bạn có thể tăng lên

5. Rủi ro liên quan đến luật pháp của từng chính phủ

5.1 Bạn cũng chịu trách nhiệm về các hoạt động giao dịch và phi giao dịch được thực hiện ở các quốc gia nơi chúng bị pháp luật hạn chế hoặc cấm.

6. Rủi ro liên quan đến sàn giao dịch

6.1 Tất cả các hướng dẫn của bạn được gửi đến máy chủ của chúng tôi và được thực hiện theo thứ tự. Do đó, bạn không thể gửi lệnh thứ hai cho đến khi lệnh trước đó của bạn được thực thi. Nếu đơn hàng thứ hai được nhận trước khi đơn hàng đầu tiên được xử lý, đơn hàng thứ hai sẽ bị từ chối. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động giao dịch ngoài kế hoạch có thể được thực hiện nếu bạn gửi lại lệnh trước khi được thông báo về kết quả của lệnh đầu tiên.

6.2 Bạn phải hiểu rằng việc đóng cửa sổ lệnh hoặc cửa sổ vị thế sẽ không hủy lệnh đã gửi.

6.3 Bạn thừa nhận rằng chỉ những báo giá nhận được từ máy chủ của chúng tôi mới có căn cứ. Nếu có sự cố trong kết nối giữa thiết bị đầu cuối khách hàng của bạn và máy chủ của chúng tôi, bạn có thể truy xuất dữ liệu báo giá chưa được gửi từ cơ sở dữ liệu báo giá của thiết bị đầu cuối khách hàng.

7. Rủi ro truyền thông

7.1 Bạn phải nhận thức được nguy cơ thông tin được gửi qua email không được mã hóa có thể bị các bên trái phép truy cập.

7.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính phát sinh do việc nhận được tin nhắn của công ty bị trì hoãn hoặc không thành công.

7.3 Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực cho Khu vực cá nhân và tài khoản giao dịch của mình cũng như thông tin bí mật mà chúng tôi gửi cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính phát sinh từ việc bạn tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba.

8. Sự kiện bất khả kháng

8.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính phát sinh từ sự kiện bất khả kháng. Những sự kiện này là những tình huống cực đoan và không thể cưỡng lại được, độc lập với ý chí và hành động của các bên tham gia thỏa thuận, không thể lường trước, ngăn chặn hoặc loại bỏ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn và thảm họa do con người gây ra, các trường hợp khẩn cấp về tiện ích. hoạt động và trên các đường dây tiện ích, các cuộc tấn công DDOS, bạo loạn, hành động quân sự, tấn công khủng bố, nổi dậy, bất ổn dân sự, đình công và các hành động quản lý của chính quyền tiểu bang và địa phương

9. CFD tiền điện tử

9.1 Tiền điện tử là công cụ đầu cơ có rủi ro rất cao.

Tiền điện tử thường không được kiểm soát và trong khi các cơ quan quản lý ở một số khu vực pháp lý gần đây đã bắt đầu quản lý một số loại tài sản tiền điện tử thì khung pháp lý vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Là một loại tài sản tương đối mới, Tiền điện tử không có hồ sơ theo dõi có ý nghĩa.

Với tính ẩn danh Giá trị của tiền điện tử và do đó, giá trị của CFD trên tiền điện tử cơ bản có thể chịu sự biến động giá cực kỳ lớn. Họ dễ bị tổn thương trước những thay đổi mạnh về giá do những sự kiện bất ngờ và những thay đổi trong tâm lý thị trường.

Tiền điện tử không có bất kỳ giá trị nội tại nào và có thể trở nên vô giá trị. Sự kết hợp giữa biến động gia tăng và đòn bẩy có khả năng làm tăng tổn thất nhanh chóng và đáng kể nếu thị trường đi ngược lại bạn, so với CFD với các loại tài sản cơ bản khác. Bạn chỉ nên giao dịch CFD trên tiền điện tử nếu bạn có mức độ rủi ro cao và có thể chịu được tổn thất tài chính đáng kể.

10. Không có quyền đối với tài sản cơ bản.

Bạn không có quyền hoặc nghĩa vụ đối với các công cụ hoặc tài sản cơ bản liên quan đến CFD của bạn. Khách hàng nên hiểu rằng CFD có thể có các tài sản cơ bản khác nhau, bao gồm vốn chủ sở hữu, chỉ số và hàng hóa. Cụ thể, trong trường hợp CFD cổ phiếu, bạn sẽ không nhận được bất kỳ quyền biểu quyết nào.

11. Rủi ro khoảng trống

Thị trường tài chính có thể biến động nhanh chóng và giá của CFD sẽ phản ánh điều này. Gapping là rủi ro phát sinh do sự biến động của thị trường. Khoảng trống xảy ra khi giá CFD đột ngột chuyển từ cấp này sang cấp khác mà không vượt qua cấp ở giữa. Không phải lúc nào Khách hàng cũng có cơ hội đặt lệnh giữa hai mức giá.

12. Lệnh dừng lỗ không phải lúc nào cũng bảo vệ bạn khỏi thua lỗ.

Công ty mang đến cho bạn cơ hội chọn Lệnh dừng lỗ để hạn chế những tổn thất tiềm ẩn mà bạn có thể gánh chịu từ một vị thế mở. Tùy chọn này tự động đóng vị thế của bạn khi đạt đến một giới hạn giá nhất định. Có một số trường hợp trong đó giới hạn 'dừng lỗ' không có hiệu quả, ví dụ: khi giá biến động nhanh hoặc thị trường đóng cửa.

13. Rủi ro yêu cầu ký quỹ và thanh lý (Đóng tài khoản)

Để duy trì các vị thế CFD mở, Khách hàng cần có đủ tiền trong tài khoản để trang trải các nghĩa vụ ký quỹ của mình. Khi nghĩa vụ ký quỹ của Khách hàng không còn được đảm bảo, Khách hàng phải gửi ngay số tiền đã thanh toán bổ sung hoặc đóng các vị thế để số tiền trong tài khoản của mình đủ trang trải khoản ký quỹ. Sự thiếu hụt lợi nhuận có thể phát sinh nhanh chóng khi giá trị thị trường thay đổi. Trừ khi Khách hàng có đủ tiền trong tài khoản của mình để chi trả cho những tình huống này, sẽ có nguy cơ phải đóng các vị thế khi Khách hàng không muốn.

Giá trị tài khoản của Khách hàng phải luôn ở trên mức thanh lý hoặc đóng. Nếu nó giảm xuống dưới mức này, các giao dịch CFD của Khách hàng có nguy cơ bị thanh lý. Để ngăn chặn việc thanh lý các vị thế CFD của Khách hàng, Khách hàng phải đảm bảo rằng mình đã gửi đủ tiền để giữ giá trị tài khoản của mình cao hơn mức thanh lý. Nếu giao dịch của Khách hàng không diễn ra như mong đợi, Khách hàng có thể phải gửi thêm tiền để giữ vị thế của mình.

14. Rủi ro mất vốn đầu tư.

Những biến động bất lợi của thị trường có thể dẫn đến việc mất toàn bộ hoặc thậm chí nhiều hơn số dư tài khoản của bạn. Trong trường hợp bạn mất nhiều hơn số dư tài khoản hiện tại của mình, chúng tôi sẽ chịu hậu quả tiêu cực của những sự kiện bất lợi đó và tổn thất của bạn sẽ được giới hạn ở số dư tài khoản hiện tại của bạn.

15. Không đảm bảo lợi nhuận.

Không có đảm bảo về lợi nhuận cũng như tránh thua lỗ khi giao dịch CFD. Cả Công ty và người đại diện của Công ty đều không có ý định cung cấp hoặc thực tế họ có thể cung cấp những bảo đảm như vậy. Khách hàng đã được cảnh báo qua Tuyên bố này rằng rủi ro là cố hữu khi giao dịch CFD và họ phải có đủ khả năng tài chính để chịu những rủi ro đó và chịu được mọi tổn thất phát sinh.

16. Rủi ro lãi suất

Là rủi ro mà giá trị của khoản đầu tư có thể thay đổi do thay đổi mức lãi suất tuyệt đối, chênh lệch giữa hai lãi suất, hình dạng của đường cong lợi suất hoặc bất kỳ mối quan hệ lãi suất nào khác.

17. Rủi ro pháp lý và quy định

Sự thay đổi về luật hoặc quy định do chính phủ hoặc cơ quan quản lý thực hiện có thể làm tăng chi phí vận hành doanh nghiệp, giảm sức hấp dẫn của khoản đầu tư và/hoặc thay đổi bối cảnh cạnh tranh và bằng cách đó làm thay đổi đáng kể tiềm năng lợi nhuận tổng thể của khoản đầu tư của bạn. Rủi ro này là không thể đoán trước và có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường đối với tài sản cơ bản của một CFD nhất định.

18. RỦI RO NGOÀI KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY

Khách hàng chứ không phải Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro sau đây và việc liệt kê những rủi ro này không phải là ngoại lệ:

  1. A. Thiếu kiến thức về cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch
  2. B. Lỗi kỹ thuật trong phần mềm của Khách hàng
  3. C. Tiết lộ thông tin đăng ký cho bên thứ ba khi mở tài khoản thật
  4. D. Bên thứ ba truy cập trái phép vào tài khoản email cá nhân của Khách hàng
  5. E. Đọc chậm trễ thông tin gửi địa chỉ email của Khách hàng
  6. F. Bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác từ phía Khách hàng
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này đã được dịch bằng Google Translation Cloud. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào có thể xảy ra trong quá trình dịch tự động.